Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Leták SAS ke stažení

Rozhodnutí o registraci sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby

Co nabízíme ?

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám s dětmi

Podpora pozitivního rodičovství

Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Výchovné i vzdělávací činnosti

Pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

Pomáháme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podpora při řešení finančního zabezpečení, bydlení, zaměstnání

Podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti, jednání na úřadech, školách, vedení k rodičovské zodpovědnosti

Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a společenským prostředím

Řešení problémů, předrozvodové, rozvodové i porozvodové situace

Podpora pozitivní komunikace

Sanace rodinného prostředí

Poskytujeme základní sociální poradenství a zprostředkováváme další potřebnou odbornou pomoc

.

Jsme držitelem registrace k sociální službě sociálně aktivizační služby pro rodiny   

          s dětmi ORP Kroměříž, ORP Holešov a ORP Bystřice pod Hostýnem.

.

Do našeho týmu mimo jiné patří i sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a

           další odborní pracovníci, právník, psycholog, dluhový poradce, apod.

.

                    VEŠKERÉ NABÍZENÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje.