Kontakty

RODINNÉ CENTRUM KROMĚŘÍŽ, Z.S. A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE

NA KOLLÁROVÉ ULICI 658/13 V KROMĚŘÍŽI VÁS INFORMUJE:

Informace k sociální službě:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Kroměříži:

Na základě usnesení Vlády ČR v souvislosti s pandemií koronaviru byly s platností od 18. 3. 2020 dočasně uzavřeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, od 27. 4. 2020 došlo k jejich otevření v bezkontaktní formě po telefonu a elektronicky a od 11. 5. 2020 došlo k otevření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Je nutné dodržování všech vydaných omezení a doporučení, včetně zakrytí nosu a úst, dodržování min. 2 m odstupu od jiné osoby, mytí rukou a používání dezinfekcí.

Tel: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622,721 909 038

E-mail: rckm@rckm.cz

 

 

Informace ke školskému zařízení:

Středisko výchovné péče celodenní formy v Kroměříži:

Od 11. 3. 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru je vydán také zákaz osobní přítomnosti žáků při vzdělávání. Se žáky SVP a jejich rodiči jsou pracovníci SVP v kontaktu distanční formou, po e-mailu, telefonu, popřípadě poštou.

Tel.: 602 264 452

E-mail: svp@rckm.cz

Pokud jste předem telefonicky domluvená individuální návštěva na ředitelství Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče (tel. 724 667 722), zvoňte prosím na budově na zvonek „kanceláře“ a před vstupem do budovy si nesundávejte roušku či zakrytí nosu a úst.

Bez roušky či jiného zakrytí nosu a úst je vstup na předem dohodnutou návštěvu na ředitelství v Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče zakázán.

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž

tel.: 573 345 555

ředitelství: 724 667 722, 724 667 620

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • sociální pracovníci 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 721 909 038
  • e-mail: rckm@rckm.cz
  • identifikátor služby: 4312466

Středisko výchovné péče 

  • 602 264 452
  • e-mail: svp@rckm.cz

Pověřenec (GDPR): JUDr. Eva Pálková

e-mail: akephome@gmail.com, tel.: 606 939 111