Ocenění zpěváku Michalu Davidovi

                                ZPĚVÁK MICHAL DAVID

        obdržel dne 19. září 2019 prestižní ocenění

     CERTIFIKÁT DĚTSKÉHO ÚSMĚVU – SRDCE POMÁHÁ DĚTEM

Zpěvák Michal David nepřetržitě již 40 let dělá radost svými písničkami napříč generacemi. Je to nejen vynikající zpěvák a hudebník, ale také člověk s velkým a dobrým srdcem, kterému není lhostejné dětské trápení.

Již dlouhodobě pomáhá Rodinnému centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče na Kollárové ulici v Kroměříži, které pomáhá dětem i rodinám v těžkých životních situacích, poskytuje i Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a otevřelo i Středisko výchovné péče celodenní formy pro děti s různými potížemi a poruchami, které se projevují v jejich chování. Jsou mezi nimi i děti, které prožily např. i úmrtí rodiče, děti úzkostné, s poruchami emocí, s psychickými potížemi, i děti, které prožily např. šikanu, děti s ADHD a mnohé další potíže.

Toto středisko pro děti stacionárního typu je svého druhu jediným v tomto regionu a je o něj obrovský zájem. Tato odborná pomoc dětem velmi citelně chyběla. Děti tak nemusejí být na dobu několika měsíců odloučeny od svých rodin v pobytových zařízeních, ale jsou každý den doma ve svém prostředí a do stacionáře docházejí přes den. Obdrží zde potřebnou odbornou pomoc jak děti, tak rodiče, či prarodiče nebo ten, kdo má dítě v péči. Je zajištěn vysoce profesionální tým odborníků, který dětem pomůže jejich potíže a handicapy zvládnout a odborně pomohou také jejich rodičům, aby získali potřebné odborné rady, jak vše zvládnout, aby byl zajištěn zdravý vývoj dětí.

LOĎ NA POMOC DĚTEM ….

Proč přirovnání k lodi, tu totiž najdete v tomto středisku už v 1. místnosti, kde se děti každý den setkávají společně u kulatého stolu. V podstatě jsme na jedné loďce i v rodině, když se něco stane a „nabere se voda do loďky“, namočí se všichni… a jak plujeme životem, mohou připlout různé i větší potíže, které musíme umět vyřešit a plout dál a také se nezapomenout radovat z vlnek, koupat se a slunit na sluníčko a naučit se být tak trochu sluníčko jeden pro druhého.

*Je velmi důležité, že děti se každý den odpoledne vrací domů, jsou tak každý den doma ve svém rodinném prostředí a nemusí tak být na dobu několika měsíců odloučeny od svých rodičů, jako je tomu například u pobytových služeb.

*Nejsme obyčejná služba a ani o to neusilujeme. Během 2 měsíců chceme intenzívně pomoci dítěti i rodině, aby věděli, jak na to.

* Pracujeme u dětí i na jejich sebeúctě a rodině pomáháme najít cestu tam, kde ji třeba již nevidí. 

*Naším posláním je pomoci jim pozitivním, odborným a účinným způsobem, který dětem pomůže jejich potíže a handicapy zvládnout a odborně pomůžeme také jejich rodičům, aby získali potřebné odborné rady, jak na to, aby byl zajištěn zdravý vývoj dětí.

*Dopoledne ve středisku probíhá výuka dětí dle individuálních vzdělávacích plánů v malém počtu žáků, s individuálním a specializovaným odborným přístupem, odpoledne pokračuje terapeutická činnost, reedukace, výchovné, zájmové, relaxační aktivity i rodinné konzultace.

***SRDEČNĚ DĚKUJEME – DÍKY PODPOŘE A POMOCI PANA MICHALA DAVIDA MŮŽEME POMÁHAT***

Srdce pomáhá dětem
Certifikát dětského úsměvu