Veřejná sbírka

Informace pro veřejnost

                                                                                                                                        

V Kroměříži dne 4. 6. 2019

Vážení naši podporovatelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že dopisem ze dne 21. května 2019 jsme obdrželi od KÚZK informaci, že bylo schváleno celkové vyúčtování veřejné sbírky a výtěžek byl použit ke stanovenému účelu – získávání peněžních příspěvků na provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na osvětovou a informační kampaň směřující ke zvýšení ochrany ohrožených dětí, v době od 26. 11. 2016 do 31. 1. 2019 a čistý výtěžek veřejné sbírky činil 312 483,30 Kč.

Dovolujeme si Vám srdečně velmi poděkovat.

Vaší podpory si velmi vážíme.

S pozdravem

Bc. Eliška Petruchová

ředitelka

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

Kollárova 658/13

767 01 Kroměříž

tel. 724 667 722

e-mail: eliska.petruchova@rckm.cz