Novoroční návštěva pana starosty a pánů místostarostů

Pan starosta Mgr. Tomáš Opatrný a páni místostarostové PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. a Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA