V Kollárově ulici bude od září pracovat středisko výchovné péče pro děti