Rodinné centrum v Kollárové ulici je partnerem pro děti, rodiče i školy