Dětem v Kroměříži pomůže nově zřízený denní stacionář